Wanneer u een warmtepomp gaat kopen, kunt u middels de Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE) een deel van het aankoopbedrag terugkrijgen. Door deze regeling wordt het financieel aantrekkelijker om te investeren in het verduurzamen van uw woning of bedrijfspand.

Wat is een warmtepomp?

Als we het over warmtepompen gaan hebben, is het goed om te weten wat een warmtepomp precies is. Want, hoewel er verschillende soorten warmtepompen zijn, werken ze in essentie op dezelfde manier. Een warmtepomp gebruik namelijk de energie uit de omgeving (lucht, grond of water) om water op een milieuvriendelijke manier te verwarmen. Zodra het water op een bruikbare temperatuur is gebracht, wordt het toegepast als verwarmd tapwater voor bij voorbeeld de douche of kan het ingezet worden voor het verwarmen van een gebouw.

De voorwaarden voor subsidie op warmtepompen

Omdat er veel verschillende soorten warmtepompen op de markt zijn, heeft de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland een apparatenlijst opgesteld. Op deze apparatenlijst staan alle warmtepompen vermeld die voldoen aan alle voorwaarden en dus in aanmerking komen voor subsidie. Óf er daadwerkelijk subsidie voor de warmtepomp wordt gegeven is daarnaast afhankelijk van meerdere factoren.

Zo komen bijvoorbeeld warmtepompen voor nieuwbouwwoningen al sinds januari 2020 niet meer in aanmerking voor deze regeling, krijgen alléén nieuw aangeschafte warmtepompen subsidie én dient de installatie vakkundig te zijn uitgevoerd. Bekijk voor alle voorwaarden hier de checklist van het RVO.