Een introductie in duurzame energiebronnen

De huidige energievoorziening in de EU is voornamelijk gebaseerd op fossiele brandstoffen (kolen, olie en aardgas)en (hoewel in veel mindere mate) op nucleaire brandstoffen. Alternatieve energiebronnen zoals zonne-energie, windenergie en waterkracht spelen op dit moment slechts een kleine rol. Vele nadelen, bijvoorbeeld rondom het winnen van deze brandstoffen of het feit dat ze langsaam opraken, zorgen ervoor dat hier langzaam steeds meer verandering in komt.

Hierdoor is het niet meer dan logisch dat er steeds vaker wordt gekozen voor duurzame energiebronnen. Het aanbod wordt steeds breder, en ook wij bieden een constant groeiend assortiment aan oplossingen. Om meer inzicht te geven in de kenmerken en verschillen tussen de duurzame energiebronnen geven wij in dit artikel een korte introductie.

Zonne-energie

De zon straalt een enorme hoeveelheid energie naar de aarde. In een half uur straalt de zon zoveel zonnestraling af aan de wereld, om theoretisch de totale jaarlijkse energieverbruik meet te kunnen voldoen.

Zonne-energie kan gebruikt worden op verschillende manieren:
Bij passieve huizen kan al bij het ontwerp rekening gehouden worden zodat de zonnestraling bij draagt zoveel mogelijk de verwarming. Dit gebeurt zowel op de invallende straling naar de binnenkant van het huis en de kamers directe verwarming, en het verwarmen van de wanden, vloeren en wanden in de zon buiten.

In een actieve zin kan zonnewarmte gebruikt worden voor het verwarmen van gebouwen door gebruik te maken van zonnestroomsystemen, warmteopslagsystemen en pompen.

Opslag van zonnewarmte

De zon is een bron van warmte die heel direct kan worden ingezet. Denk bijvoorbeeld water dat in een tuinslang zit: wanneer de zon daar op staat wordt het warm. Dit principe wordt gebruikt in zonne-technologie om direct warmte te produceren. In plaats van de tuinslang worden panelen gebruikt die zonne-energie en warmte absorberen. Deze panelen zijn verkrijgbaar in verschillende uitvoeringen en materialen en worden gemonteerd op plaatsen met een gunstige plek ten opzichte van de zon – meestal op daken.

In het algemeen wordt zeer weinig warmte-energie in een huis gebruikt als de zon schijnt. Omgekeerd is echter de vraag naar warmte ‘s nachts en in het koude seizoen vaak hoog. Oftewel de energievoorziening van de zon en de vraag naar warmte vallen zelden samen qua tijd. Om hier toch van te kunnen profiteren wordt gebruik gemaakt van warmteopslagruimte waarin de door de thermische zonnecollector opgewekte warmte wordt opgeslagen om op een later tijdstip te gebruiken.

Fotovoltaïsche panelen

De zon geeft ons niet alleen warmte, maar ook elektriciteit. Halverwege de 19e eeuw stelden wetenschappers vast dat bij de elektronische onderdelen van het halfgeleidermateriaal silicium elektrische spanning optrad wanneer er licht opviel.

Aangezien de levering van energie uit de zon regionaal en per seizoen varieert, zijn extra voorzieningen nodig als u gelijkmatig over het gehele jaar stroom wilt hebben. Daartoe dienen o.a. batterijen, batterypacks, accu’s, etc. Om deze te kunnen verbinden met de zonnepanelen, moet de elektriciteit geschikt zijn voor direct gebruik of opslag. Dit gebeurt door DC-DC converter (vereist voor correcte spanning zorgen) en regelaar (die de gelijkstroom maakt van de zonnepanelen AC).

Fotovoltaïsche systemen (zonnepanelen) zijn vandaag de dag al rendabel binnen 7 jaar. Deze systemen worden als een van de belangrijkste duurzame energiebronnen gezien voor de komende decennia.

Windenergie

Windturbines zijn er in verschillende soorten en maten. De eenvoudigste variant is de windturbine met 12 tot 24 vleugels. Het voordeel is dat deze beginnen bij lage windsnelheden, het nadeel is dat ze niet optimaal gebruik maken van de energie van de wind vanwege de starre bevestiging van de rotorbladen.

Moderne windturbines die elektriciteit opwekken zijn bijna altijd voorzien van twee of drie bladen. Deze zijn aerodynamisch geoptimaliseerd – vergelijkbaar met vliegtuigvleugels. De rotoren zijn zo ontworpen dat ze een constante snelheid direct wisselstroom leveren via een generator.

De windturbines van Aabo GreenTech zijn zogenaamde Urban windturbines.
Urban windturbines zijn kleine windturbines, speciaal ontwikkeld voor de bebouwde omgeving.In veel gevallen worden deze windturbines op het dak van het gebouw geplaatst.

De elektriciteitsopbrengst van een windturbine is afhankelijk van het windaanbod en de omgeving. Hoe hoger de windsnelheid, des te hoger de opbrengst. De omgeving wordt beïnvloed door de aanwezigheid van hoge gebouwen of bomen. Het effectieve rendement van een Urban windturbine ligt tussen windkracht 3 en windkracht 7.

Het nut van slimme constructies ter bevordering van warmtebehoud.

Een compact ontwerp is essentieel omdat hoe groter het oppervlak van een gebouw in verhouding tot het volume, hoe groter de warmteverliezen. Een compacte woning zorgt logischerwijs voor een aanzienlijke vermindering in de stookkosten.

Een intelligente oriëntatie van de kamers is ook van invloed op de stookkosten. In elk huis zijn er kamers die warmer (bv woonkamer) of juist koeler (slaapkamers) zouden moeten zijn dan de rest van het gebouw. Er zijn ook kamers zoals de keuken, waar de warmte toch al wordt gegenereerd en dus wellicht minder noodzakelijk is. Als het mogelijk is om de kamers in een gebouw af te stemmen op de zonrichting bespaart dit enorm in de stookkosten.

Duurzame energiebronnen zijn niet meer weg te denken uit het hedendaagse en toekomstige energielandschap. Dit komt door de combinatie van de steeds maar minder wordende voorraad fossiele brandstoffen en de hieraan gelieerde CO2 uitstoot, maar ook de steeds efficiëntere en zeer rendabelere duurzame energiebronnen. Het zelf opwekken van de “eigen” energie maakt ons niet alleen zelfvoorzienend maar het werkt ook nog kostenverlagend.

Aabo GreenTech heeft in haar assortiment diverse technieken om uw eigen energiebron te verwezenlijken, zodat u op uw eigen duurzame wijze zelfvoorzienend kunt zijn.