Wat is een Rc-waarde?

isolatie

De Rc waarde geeft de warmteweerstand van een hele constructie aan, uitgedrukt in een getal. De ‘R’ staat voor resistance, oftwel weerstand en de ‘c’ staat voor constuction, de waarde van de hele constructie. Dit kan bijvoorbeeld een dak of muur zijn. Hoe hoger het getal, hoe meer warmte er wordt binnen gehouden en des te beter de constructie geïsoleerd is.

In het bouwbesluit worden wettelijke normen betreffende de Rc waarde bepaald. De huidige normen voor nieuwbouwwoningen zijn:

Vloer:    Rc-waarde minimaal 3,5 m2K/W

Gevel:  Rc-waarde minimaal 4,5 m2K/W

Dak:       Rc-waarde minimaal 6,0 m2K/W

Meer weten?
Vul hier uw gegevens in voor en wij nemen contact met u op