Wat is wattpiek?

zonnepanelen

Wattpiek (Wp) is de meeteenheid die wordt gebruikt om aan te geven wat de capaciteit van een zonnepaneel is om zonne-energie om te zetten in elektriciteit. De wattpiek geeft aan hoeveel elektriciteit er maximaal per seconde kan worden opgewekt. Om het vermogen van verschillende zonnepanelen met elkaar te kunnen vergelijken, staat één wattpiek gelijk aan de productie van één watt onder internationaal gestandaardiseerde omstandigheden. Te weten:

  • De sterkte van het licht (1000 Watt per m2)
  • De Invalshoek van het licht
  • Het zonnespectrum
  • De temperatuur van 25 graden Celsius

Om de elektriciteitsproductie van een zonnestroomsysteem te berekenen, wordt het totale vermogen na correctie uitgedrukt in kWh (kilowattuur). Het opgebrachte kWh vermogen zal vaak lager zijn dan het maximale wattpiekvermogen van de zonnepanelen. Dat komt doordat de omstandigheden nooit continu 100% ideaal zijn en er dus niet altijd naar het maximale vermogen wordt opgewekt. Aspecten die invloed hebben op de opbrengst zijn o.a.:

  • De hoeveelheid licht (invloed van wolken, schaduw, geografische locatie)
  • De legrichting ten opzichte van de zon en de hellingshoek waaronder het paneel is geïnstalleerd.
  • Het type omvormer
  • De temperatuur van de zonnepanelen
  • Leeftijd van het zonnepaneel (degradatie van vermogen)

Om de verwachte opbrengst en de terugverdientijd van een zonnestroominstallatie te berekenen worden al dit soort factoren in een simulatieprogramma ingevoerd. Op basis van deze software wordt berekend hoeveel elektriciteit een bepaald systeem in een specifieke situatie kan opwekken.

Hierdoor kan het zelfs voorkomen dat het legplan wordt aangepast, waardoor de panelen minder efficiënt werken maar er in totaal toch meer stroom wordt opgewekt.

Meer weten?

Vul hier uw gegevens in voor een vrijblijvend advies op maat!